Quotes – Image The Voice

ตอนเด็กๆเคยมีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร นี่บอกอยากเป็นแอร์โฮสเตส เขาก็ถามกลับว่ารับได้ไหมถ้าโดน sexually harassed นี่ก็บอกรับไม่ได้ เขาเลยบอกว่างั้นก็อย่าเป็น ทุกวันนี้ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรับได้หรอ