“Tone Policing” การบอกให้ผู้ที่ถูกกดขี่มีมารยาทและความสุภาพในการเรียกร้องความเป็นธรรมก็คือ“การกดขี่” อีกรูปแบบหนึ่ง

…การบอกให้ประชาชาชนที่โดนปิดปากด้วยกระบอกปืน และถูกอุ้มฆ่าเพราะการพูดเรียกร้องความเป็นธรรม หยุดตะโกนคำด่าหยาบคายและให้คุยกันอย่างสุภาพชนดีกว่า

ควรเป็นแค่การ “รักษามารยาท” สงวนท่าทีให้มีความเป็น “สุภาพชน” หรือความจริงแล้วมันคือการช่วยกัน “กด” ผู้ถูกกระทำอีกแรง และฟาดซ้ำด้วยจารีตผู้ดี

“พ่อ-แม่คือพระอรหันต์” ความเชื่อที่ส่งเสริมอำนาจนิยมในครอบครัว

การนำพ่อแม่ ไปเทียบกับ “พระอรหันต์” อันแตะต้องไม่ได้ ย่อมทำให้พวกเขามี “อำนาจ” เด็ดขาดในตัวซึ่งมีผลกับลูกโดยตรง
พ่อแม่ที่เอ็นจอยกับการรับบทเป็นอรหันต์โดยไม่มีความถ่อมตัวหรือสำนึกว่าลูกเองก็เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันกับตน ก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นการใช้อำนาจเผด็จการกับลูก และเห็นลูกเป็นผู้ที่อยู่ใต้อาณัติ ต่ำกว่า และต้องบูชาตนเสมอ

“Divide and rule” กลยุทธ์เผด็จศึกและยึดครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ ที่พิสูจน์ว่า “พวกเขา” เห็นประชาชนเป็น “ศัตรู” ตลอดมา

ในขณะที่ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครอย่างที่เหล่าคนรักชาติภาคภูมิใจแต่คนไทยก็ไม่เคยได้มีสิทธิเสรีภาพและมีประชาธิปไตยเต็มใบอย่างที่พึงได้รับ เพราะตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา เหล่าขั้วอำนาจ ทั้งทหารเผด็จการและชนชั้นศักดินาต่างใช้กลยุทธ์ “การแบ่งแยกแล้วปกครอง” นี้ภายในประเทศเพื่อครอบงำ ยึดอำนาจประชาชนอย่างเบ็ดเสร็จอย่างแนบเนียนมาตลอดแม้เราจะเป็นประเทศที่ปิดป้ายไว้ว่า “ประชาธิปไตย” ก็ตาม

คนไทยมี “ทัศนคติทาส” เพราะความภาคภูมิใจในตัวเอง(Self-esteem)ต่ำ

“พวกทาสล้วนมีธรรมชาติของความเป็นทาสอยู่ในตนขณะที่เสรีชน มีธรรมชาติความเสรีอยู่ในตน
สถานะของพวกเขาในสังคมจึงเป็นเพียงแค่สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดของพวกเขาเท่านัน”

-เซเปียนส์

“Sexual Harassment” ไม่ใช่แค่เรื่อง “เพศ” แต่เป็นเรื่องของ “อำนาจ”

Sexual Harassment สามารถถูกใช้เป็นเสมือนอาวุธ และเป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจ ซึ่งเพศไหนก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้ เพียงแค่พวกเขาอยู่ในสถานะที่คิดว่าตน “มีอำนาจ”

ทรงผมนั้นสำคัญไฉน ข้อบังคับเรื่องทรงผมตำรวจ สะท้อนวิธีคิดอะไร

ระบบราชการไทยอาจเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่นอกหัวมากเสียยิ่งกว่าสิ่งที่อยู่ในหัว

วิชาลูกเสือตอบโจทย์อะไรบ้างไหม นอกจากอำนาจนิยม?

ถ้าจะสอนวิชาลูกเสือจริงๆ ก็ขอความสร้างสรรค์หน่อยเหอะ ให้ลูกเสือเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้ทำโปรเจกต์ส่วนตัว เปิดโอกาสให้เขาลองผิดลองถูก ลองทำงานด้วยตัวเอง เพื่อเสริมทักษะชีวิต ไม่ดีกว่าเหรอ