Lack of Humanity ที่โหดร้ายแต่จริง เหตุผลของความเป็น “สลิ่ม” และ “Ignorant” ที่ไม่รู้สึกรู้สากับการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและความไม่เป็นธรรมทั้งปวง

มนุษย์มีแนวโน้มเชื่อใน “กรรม” และมีสัญชาติญาณเพื่อความอยู่รอดที่ทำให้ตนรู้สึกปลอดภัย
ด้วยการเชื่อว่าโลกนี้มีความยุติธรรมของมันอยู่ และผู้คนที่เคราะห์ร้าย ถูกกดขี่ ถูกทำร้ายในสังคม เป็นเพราะพวกเขา “สมควร” ได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง เพราะจักรวาลจะตอบแทนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์คู่ควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็น “รางวัล” หรือ “เคราะห์ร้าย”

สรุปเหตุการณ์ชุมนุม 17 พฤศจิกายน รถฉีดน้ำ แก๊สน้ำตา มินเนี่ยนอาละวาด

หลายคนคงเห็นภาพข่าวการปะทะของผู้ชุมนุม และการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้จากสื่อต่างๆแล้ว เราก็เลยมาขอสรุป เหตุการณ์เมื่อวานนี้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นบริเวณแยกเกียกกายและบริเวณรอบๆ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ของสยามประเทศ