หยุดตอแหลกันสักที เครื่องแบบนักเรียนไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ มีแต่สร้างความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้น

วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น คือการรณรงค์ของกลุ่มนักเรียนเลว ที่ให้นักเรียนทำอารยะขัดขืนด้วยการใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน ซึ่งตอนนี้มี 23 โรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ และสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นจากการรณรงค์นี้คือกระแสต้านการยกเลิกการบังคับแต่งชุดนักเรียน ที่มาพร้อมกับสามเหตุผลที่นิยมมาอ้างกัน ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายว่าเหตุผลเหล่านั้นมันไม่สมเหตุผลอย่างไรให้อ่านกัน