Google เผยเคล็ดลับ มัดใจคนเก่งให้อยู่ในองค์กร

มากกว่า 1 ใน 3 ของพนักงาน 100 คนแรกของ Google หลังจากที่ Larry Page ตั้งบริษัทในปี 1996 ยังคงทำงานที่เดิม ไม่ย้ายไปไหน นี่คือหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทระดับโลกที่มีนโยบายใช้คนขับเคลื่อนองค์กร

Sex work is Work จบนะ

เวลาพูดถึง sex worker ทีไร เราเบื่อการถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หรือผิดศีลธรรมหรือไม่ ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหรือไม่ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีสัญชาตญาณทางเพศเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ การขาย sex ไม่มีวันหมดไปอย่างแน่นอน

รวยล้นฟ้าแต่ไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง โค้ชออนไลน์สอนอะไร

เท่าที่ฟังมาเราพบว่า “โค้ชออนไลน์” ทั้งหมดนี้ สุดท้ายจะนำไปสู่ปลายทางเดียวกันคือ การมีทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง แต่นั่นทำให้เรารู้ “เอ๊ะ มันใช่เหรอ” อยู่ตลอดเวลา