“ยูนิลิเวอร์” ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มทดลองปรับพฤติกรรมการทำงานสัปดาห์ละ 4 วันโดยไม่ลดค่าจ้าง เพิ่มความยืดหยุ่น ผลผลิตก็เพิ่มตาม

บริษัท ยูนิลิเวอร์ ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มทดลองปรับนโยบายการทำงานจาก 5 วันต่อสัปดาห์เป็น 4 วันต่อสัปดาห์ ได้รับค่าจ้างปกติ
ในประเทศนิวซีแลนด์ก็ยังเคยมีการทดลองทำงานแบบนี้มาแล้ว โดยบริษัทวางแผนอสังหาริมทรัพย์ Perpetual Guardian และ Andrew Barnes ผู้ก่อตั้งบริษัท ก็ออกมาประกาศในปี 2019 ว่าการทดลองปรับเปลี่ยนของพวกเขาประสบความสำเร็จ โดยนอกจากจะเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานยังดีขึ้น และยังไม่พบข้อเสียอื่นๆ