การปฏิเสธ “สิทธิมนุษยชน” ทั้งที่ตนก็เป็น “มนุษย์” …เกิดขึ้นได้เมื่อคนเรามั่นใจว่าตนเป็นมนุษย์ที่ดีกว่า จนได้รับอภิสิทธิ์ช่วยผู้มีอำนาจจำกัดสิทธิเสรีภาพคนอื่น

ความเชื่อใน “ความไม่เท่าเทียม” ทำให้เกิดการสนับสนุนให้มีการ “ละเมิดสิทธิมนุษยชน” แทนที่จะรักษาไว้เผื่อตนเอง
มาจากความมั่นใจอย่างสุดโต่ง ว่าตนเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ในระบอบอำนาจนิยม จนไม่ต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรมใดตามมาตรฐานของคนทั่วไป

ชวนดูซีรีส์ “Young Royals” เมื่อมกุฏราชกุมารแห่งสวีเดนต้องมาเรียนไฮสคูลร่วมกับสามัญชน… คนที่ไม่อยากให้สังคม “เท่าเทียม” คือพวกที่อยากฉกฉวยผลประโยชน์จากช่องโหว่แห่งความเหลื่อมล้ำ

ทัศนคติแห่งความเสมอภาคที่มาจากการได้รับการสนับสนุนดูแลจากรับอย่างเท่าเทียม จนเกิดการตระหนักถึงความเสมอภาคที่จับต้องได้ของชาวสวีเดน จึงทำให้คนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสปอยล์ลูกคนรวย แม้แต่ลูกกษัตริย์ก็ตาม และจะไม่สอนให้ลูกตัวเองศิโรราบให้กับอำนาจนิยมที่แสนไร้ประโยชน์ในสังคมที่ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมไม่ได้มีราคาแพง

มายเซ็ต “บ้าความสำเร็จ” แบบไลฟ์โค้ชไทยทำลายสังคมได้มากกว่าที่คิด เพราะแก่นคือการส่งเสริมให้คนฉกฉวยผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำ และมองข้ามปัญหาเชิงระบบ

ในขณะที่ไลฟ์โค้ชเหล่านี้พร่ำสอนเรื่อง “กฎแรงดึงดูด” ที่จำเป็นต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและโลกได้โดยเริ่มต้นจาก “ความคิด” แต่กลับสอนให้ผู้คนดูถูกพลังของตัวเอง ไม่ให้เชื่อว่าเสียงของทุกคนนั้นมีคุณค่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

“วัฒนธรรมเช้าชามเย็นชาม” Normalize การทำทุกสิ่งด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสุดจนคนไทย “ทน” ได้แม้กับคุณภาพชีวิตมาตรฐานขั้นต่ำสุด

ในฐานะผู้ใช้บริการที่จ่ายเงินเพื่อซื้อการบริการ หรือทั้งในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีจ้างรัฐบาลมาขับเคลื่อนประเทศ เราทุกคนคู่ควรได้รับคุณภาพชีวิตใน “มาตรฐานที่ดีพอ” โดยไม่ต้องกัดฟันทน

“จักรวาลแห่งความขาดแคลน” จากระบบจิตสำนึกวิบัติ ตัวการดึงดูดความฉิบหายมารวมไว้ที่ประเทศไทย

“ผู้นำกาลกิณี+กลียุค” ในวันนี้ อาจคือผลพวงแห่งการดึงดูดทั้งหมดที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน
เพราะจักรวาลกำลังจัดสรรแพ็คเกจ “ความฉิบหาย” แบบ extreme ที่สุดเท่าที่จะสรรหามาให้ได้ คือการได้มีผู้นำที่ชั่วที่สุด ทำให้คนไทยจนที่สุด ท่ามกลางวิกฤติที่สุด เพื่อให้คนไทยได้บรรลุถึงจุดที่ขาดแคลนที่สุด จนสมใจคนไทยผู้เป็นเจ้าของ “จักรวาลแห่งความขาดแคลน”

คนขี้ขลาดเท่านั้นที่ “make fun” กับ “ความยากจน” …แน่จริงก็เสียดสีผู้มีอำนาจที่ยืนค้ำหัวคุณอยู่สิ

ความจริงแล้วรายการวาไรตี้ไทยหลายสำนักก็นิยมตบมุก “หัวเราะร่วน” บนความน่าอดสูในสังคมแบบนี้มานานแล้วไม่ว่ายุคสมัยจะผ่านไปไหน… เพราะการ “หัวเราะใส่” คนที่จนกว่า ลำบากกว่า สิ้นหวังกว่า สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้กับ“คนขี้ขลาด” ได้ แม้ว่าจะเป็นวิธีที่มักง่าย หยาบคาย และไร้ความรับผิดชอบมาก ๆ ก็ตาม

ควรเปิดกล้องเรียนหรือไม่? ปัญหาร้อยแปดที่มาพร้อมกับ Covid-19

เมื่ออาจารย์กำหนดว่าผู้เรียนต้องเปิดกล้อง การตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดกล้องควรเป็นสิทธิ์ของใคร?

“The White Tiger”(2021) หนังปรสิตสไตล์อินเดีย ฟาดความเป็นสังคมอุดม “ทัศนคติทาส” ได้หลายประเทศ

“ทัศนคติทาส” นี้คือสิ่งที่ยังหล่อเลี้ยงความเชื่อเรื่อง “วรรณะ” ในอินเดีย ซึ่งพลรามได้เปรียบสิ่งนี้ไว้เป็น “กรงไก่” ที่แม้คนเลี้ยงจะเปิดกรงทิ้งไว้ ไก่ก็ไม่ยอมเดินออกมา และยืนรอในกรงจนกว่าจะถูกจับมาเชือด…
ซึ่งในประเทศไทยก็มี “กรงไก่” เหมือนกัน

Quotes – President John F.Kennedy

“ผู้ที่ทำให้การปฏิวัติโดยสันติวิธีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิวัติที่รุนแรงขึ้น”

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”

– President John F.Kennedy