“จุดยืนอาเซียน” ที่ตู่อ้างคืออะไร ?

“จุดยืนอาเซียน” ที่ตู่อ้างคืออะไร ?

ตอบ : หลักการและกระบวนการย้อนแย้ง ที่ทำให้ต่างคนต่างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่อสถานการณ์ไม่เป็นธรรมภายในประเทศ