สรุปประเด็นประยุทธ์รอดคดีอยู่ฟรีบ้านพักหลวง ม็อบ #ไล่จันทร์โอชา เดือด ทุบศาลโชว์ไม่ใยดี

สรุปประเด็นประยุทธ์รอดคดีอยู่ฟรีบ้านพักทหาร
ม็อบ #ไล่จันทร์โอชา เดือด
คณะราษฎรประกาศต้องปฏิรูปทั้ง 3 สถาบัน
เพราะแม้แต่ศาลก็ไม่มีมาตรฐานความยุติธรรมอีกต่อไป
ครูใหญ่ร่วมปราศรัยทุบศาลโชว์