จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน รัฐสวัสดิการไม่ใช่พ่อแม่รังแกฉัน แต่เป็นหลักประกันให้เดินตามฝันอย่างมั่นใจ

หลายคนชอบดูถูกถากถางว่าถ้าเมืองไทยเป็นรัฐสวัสดิการ เช่น มีการแจก Universal Basic Income ให้ประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้า ประชาชนจะขี้เกียจ ไม่ทำงานทำงาน เอาเงินที่รัฐแจกไปลงกับ สุรา นารี และการพนันไปเสียหมด บ้างก็เปรียบเทียบว่า รัฐสวัสดิการเหมือนพ่อแม่รังแกฉัน ที่ตามใจลูกจนเสียคน

Top 10 ประเทศที่เก็บภาษีเงินได้แพงที่สุดในโลก

สิ่งที่จะทำให้การจ่ายภาษีของเราคนไทยสะท้อนผลกลับมาอย่างมีคุณค่าที่สุด ก็คงไม่พ้นวลีนี้ ที่ว่า “ถ้าการเมืองดี…” เพราะคงต้องด้วยการเมืองดี มีระบบที่ดี และปราศจากรากของอำนาจนิยมที่รอฮุบภาษีเราไปกินส่วนตัวเท่านั้น ที่ทำให้ภาษีแม้จะแค่ 35% ก็สามารถทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และมีสิทธิ์จินตนาการต่อได้ว่าถ้าประเทศไทยเก็บภาษีแพงกว่านี้ คุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นได้อีกแค่ไหน เหมือนกับ 10 ประเทศเหล่านี้ ที่เป็นประเทศที่เก็บภาษีเงินได้ของประชากรแพงที่สุดในโลก