มนุษย์ “ขี้เหยียด” เพราะ “ความรู้สึกไม่มั่นคง” ในตัวเอง…เพียง “ความแตกต่าง” จึงกลายเป็นภัยของเผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะในสังคมที่ทำให้ผู้คนรู้สึกขาดแคลนจนกลัวถูกแย่งทรัพยากร

พฤติกรรมการ “เหยียด” นี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังมาจาก “ความรู้สึกไม่มั่นคง” ทั้งต่อสังคมที่อยู่ และรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเอง
จึงไม่แปลกที่คนต่างจังหวัดที่พากันเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงกลายเป็นกลุ่มที่ถูกดูแคลนที่สุด ด้วยความรู้สึกกลัวว่าทรัพยากรและโอกาสที่มีจำกัดอยู่แล้ว จะยิ่ง “ไม่พอ” เข้าไปอีก

ชวนดู Sex Education ซีซั่น 3 ซีรีส์ที่ไม่ได้สอนแค่เรื่องเพศศึกษาแบบเข้าใจง่าย…แต่ซีซั่นนี้ยังคล้าย “สังคมไทย” แบบจำลอง

ใน Sex Edudation ซีซั่น 3 ดร.จีน มิลเบิร์น นักจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์และ Sex ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีว่า “โรงเรียนที่สอนให้วัยรุ่นรักนวสงวนตัว มีอัตราวัยรุ่นท้องและติดโรคสูงกว่าโรงเรียนที่สอนเรื่องเพศแบบเปิดกว้าง”
ไม่ต่างจากประเทศแถวนี้ที่สอนให้คนระงับความต้องการทางเพศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางเพศ

คนไม่ดีแบบเมืองพุทธไทยที่ชาวโลกไม่เข้าใจ ทำไมการกินเหล้า เข้าผับบาร์ ไปคาสิโนถึงเป็นเครื่องหมายของ “คนไม่ดีย์”

กระบวนการ “โทษเหยื่อ” เพื่อหาคนรับบาปในความบกพร่องและการปกปิดการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้โควิด-19ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเหยื่อเหล่านั้นนอกจากจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ก็คือประชาชนคนไทยที่มีคุณสมบัติ “บาปๆ” ชั่วๆ ตามครรลองไทยๆ เหมาะแก่การถูกกล่าวโทษในตัวอยู่แล้ว
เช่นบรรดานักเที่ยว นักพนัน และนักดื่มเหล่านี้ ประหนึ่งเป็น “ตัวเชื้อโรค” หรือ “คนบาป” ที่นำพาเชื้อโรค และเคราะห์ร้ายมาสู่สังคมไทยอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง