จงมอบ Pfizer แก่บุคลากรด่านหน้า โดยปราศจากเงื่อนไข

เมื่อวานนี้ (30 กค. 64) ประเทศไทยได้รับมอบวัคซีน mRNA ยี่ห้อ Pfizer จากการบริจาคของประเทศอเมริกาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้ไปเสนอหน้ารับวัคซีน ที่ภาคประชาชนชาวไทยเป็นผู้ประสานงานจนได้รับการบริจาคมาในที่สุด

หยุดไล่ประชาชนไปนอนในเถียงนา ถ้าไม่มีปัญญาแก้ปัญหาก็ลาออกไป

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นไม่หยุด หากรัฐบาลยังไม่มีวิธีที่เหมาะสมในการหยุดยั้งโรคระบาด ประเทศไทยมีแน้วโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เดือนละหลักแสนคน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนต่อเดือน

คนไม่ดีแบบเมืองพุทธไทยที่ชาวโลกไม่เข้าใจ ทำไมการกินเหล้า เข้าผับบาร์ ไปคาสิโนถึงเป็นเครื่องหมายของ “คนไม่ดีย์”

กระบวนการ “โทษเหยื่อ” เพื่อหาคนรับบาปในความบกพร่องและการปกปิดการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้โควิด-19ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเหยื่อเหล่านั้นนอกจากจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ก็คือประชาชนคนไทยที่มีคุณสมบัติ “บาปๆ” ชั่วๆ ตามครรลองไทยๆ เหมาะแก่การถูกกล่าวโทษในตัวอยู่แล้ว
เช่นบรรดานักเที่ยว นักพนัน และนักดื่มเหล่านี้ ประหนึ่งเป็น “ตัวเชื้อโรค” หรือ “คนบาป” ที่นำพาเชื้อโรค และเคราะห์ร้ายมาสู่สังคมไทยอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง