ปี 2020 เป็นอีกปีที่ชาวฝรั่งเศสต้องเจ็บปวดกับการกระทำของตำรวจ แต่ฝรั่งเศสร่างกฎหมายที่ “ทำลายเสรีภาพ” เพื่อ “ปกป้องตำรวจ”

ปี 2020 เป็นอีกปีที่ชาวฝรั่งเศสต้องเจ็บปวดกับการกระทำอันป่าเถื่อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ฝรั่งเศสร่างกฎหมายที่ “ทำลายเสรีภาพ” เพื่อ “ปกป้องตำรวจ” ด้วยการห้ามแพร่ภาพและวิดิโอที่สื่อว่าตำรวจทำร้ายประชาชน